โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ไซต์นี้ทั้งหมดยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าใช้ไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความกราฟิกหรือโค้ดถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศจีนและกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ และเป็นทรัพย์สินของ Cozylace งานส่วนรวมรวมถึงผลงานที่ได้รับอนุญาตจาก Cozylace ลิขสิทธิ์ 2020 Cozylace สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้คัดลอกและพิมพ์ส่วนที่เป็นสำเนาของเว็บไซต์นี้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อกับ Cozylace หรือซื้อผลิตภัณฑ์ Cozylace เท่านั้น คุณสามารถแสดงและภายใต้ข้อ จำกัด ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเฉพาะดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของเนื้อหาจากพื้นที่ต่างๆของไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองเท่านั้นหรือเพื่อสั่งซื้อกับ Cozylace หรือเพื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์ Cozylace ห้ามใช้งานอื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการทำซ้ำการแจกจ่ายการแสดงหรือการส่งเนื้อหาของไซต์นี้โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Cozylace คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากเอกสารที่ดาวน์โหลดจากไซต์

เครื่องหมายการค้า

Wedding Chloe Lace เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cozylace เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าอื่น ๆ ของ Cozylace ที่ใช้ในไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cozylace

ขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ไซต์นี้และวัสดุและผลิตภัณฑ์บนไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ Cozylace ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด Cozylace ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดซึ่งข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขหรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ Cozylace ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้วัสดุในไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้องความถูกต้องความเพียงพอประโยชน์ตรงเวลาความน่าเชื่อถือหรืออื่น ๆ บางรัฐไม่อนุญาตข้อ จำกัด หรือการยกเว้นการรับประกันดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การจำกัดความรับผิด

Cozylace จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลที่ตามมาอันเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้วัสดุบนไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แม้ว่า Cozylace จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ Cozylace แสดงราคาผิดพลาด Cozylace ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่วางไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในราคาที่ไม่ถูกต้อง Cozylace ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันหรือไม่และบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน หากบัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้วและคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก Cozylace จะออกเครดิตไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

การสิ้นสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณเมื่อคุณเข้าถึงไซต์และ / หรือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหรือช้อปปิ้ง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจถูกยกเลิกโดย Cozylace Studio โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าข้อจำกัดความรับผิดชอบข้อจำกัดความรับผิดการชดใช้ค่าเสียหายและเบ็ดเตล็ดจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

แจ้งให้ทราบ

Cozylace อาจส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลประกาศทั่วไปบนไซต์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ Cozylace 

การใช้งานเว็บไซต์

ห้ามมิให้มีการล่วงละเมิดในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ บนไซต์รวมถึงทางอีเมลแชทหรือโดยใช้ภาษาที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด ห้ามการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นรวมถึง Cozylace หรือพนักงานที่ได้รับอนุญาตโฮสต์หรือตัวแทนรวมถึงสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ คุณต้องไม่อัปโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียอนาจารข่มขู่คุกคามความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่การละเมิดผิดกฎหมายหรือเป็นที่รังเกียจซึ่งอาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดทางอาญาละเมิด สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์บนไซต์หรือใช้ไซต์เพื่อชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมหรือเป็นสมาชิกของบริการออนไลน์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ หรือองค์กรอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการมีส่วนร่วม

Cozylace ไม่และไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและวัสดุทั้งหมดที่โพสต์หรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่เข้าถึงไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารและวัสดุเหล่านี้ในลักษณะใด ๆ คุณรับทราบว่าการให้ความสามารถในการดูและเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนไซต์ Cozylace เป็นเพียงการทำหน้าที่เป็นท่อส่งสัญญาณแฝงสำหรับการแจกจ่ายดังกล่าวและไม่ได้มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ บนไซต์ อย่างไรก็ตาม Cozylace ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือลบการสื่อสารหรือเนื้อหาที่พิจารณาว่าเป็น (ก) ที่ไม่เหมาะสมหมิ่นประมาทหรือลามกอนาจาร (b) หลอกลวงหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด (c) ในการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือ; สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือ (ง) ที่น่ารังเกียจหรือยอมรับไม่ได้ต่อ Cozylace ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว

การชดเชย

คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและดูแล Cozylace Studio ที่ไม่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์ (รวมเรียกว่า“ ผู้ให้บริการ”) จากและต่อความสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (รวมถึงการกระทำโดยประมาทหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เยี่ยมชมของเรา Cozylace อาจเชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลที่สามจะเป็นพันธมิตรกับ Cozylace Cozylace ไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ซึ่งทั้งหมดนี้มีแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกกันโดยไม่ขึ้นกับ Cozylace ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นดังนั้นคุณจึงต้องยอมรับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตาม Cozylace พยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงก์ที่วางไว้ดังนั้นจึงขอความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับไซต์ของตนเองไม่เพียง แต่สำหรับไซต์ที่ลิงก์ไปด้วย (รวมถึงหากลิงก์เฉพาะใช้งานไม่ได้)